Біздің тіс техникалық, цифрлық зертханаларымыздың мүмкіндіктері өте көп. Толық жабдықталу бірегей жұмыстарды: ең қарапайым түрлерінен бастап техникалық жағынан күрделі көркемдік эстетикалық, және сенімді жұмыстарды орындауға мүмкіндік береді. Біз заманауи материалдардың барлық түрлерін: цирконий (Zirkonzahn), E.max-пресскерамика (Ivoclar, Лихтенштейн), металсыз фарфор тіс қаптамалары, винирлер, ендірмелер, люминирлер, сондай-ақ уақытша конструкциялар жасау үшін көптеген Еуропалық өндірушілердің материалдарын пайдаланамыз.

Зертханада импланттарға металл қаңқаларды дайындау, әлемдік брендтердің (Bredent) каталогтарында ұсынылған кез келген күрделіліктегі бюгелді протездерді жасауға арналған жеке абатменттерді дайындау үшін жеке құю өндірісі, құю және муфельді пеш бар. Керамиканы жентектеуге және престеуге арналған Ivoclar үлгісіндегі компьютерлік пештер бар (престеу әдісімен винирлер дайындау). Сондай-ақ, СadСam-да ылғалды тегістеу әдісімен винирлер жасаудың цифрлық әдісі де қолданылады. Зертхана ультразаманауи техника мен техниктің көркемдік шеберлігін пайдалана отырып, әрбір жұмысты дараландырады.
Тіс техникалық зертхана/
CAD-CAM Технологиялары
Примеры работ
Ортопедическая стоматология - это область стоматологии, которая фокусируется на протезировании зубов в целях
улучшения функциональности и эстетики. Ортопедическая стоматология предлагает множество процедур, начиная с таких базовых процедур, как пломбы, коронки и отбеливание зубов, и до самых сложных, таких как протезирование при отсутствии большого количества зубов, лечение зубной эрозии и сложных нарушений функции челюсти