Бір тістен айырылу – бұл бүкіл тіс-жақ сүйек жүйесіндегі тепе-теңдіктің бұзылуына және келеңсіз салдарға алып келуі мүмкін:
  • тамақты дұрыс шайнамау
  • қызыл иек пен сүйект тінінің жансыздануы
  • тіс қатарының жылжып кетуі
  • самай-төменгі жақ буынының өзгеруі
Түптеп келгенде, эстетика бұзылады. Сондықтан тістер болмаған кезде ортопедиялық ем қабылдау қажет. Біздің клиникада эстетикалық протездеу және жалпы протездеу түсінігі бар. Сәйкесінше, «ИМАТЭК-ДЕНТ» клиникасында дайындалатын протездердің барлығы бұл жоғары эстетикалық конструкциялар, себебі сұлулық пен эстетика – уақыт талабы.
Ортопедия

Примеры работ
Ортопедическая стоматология - это область стоматологии, которая фокусируется на протезировании зубов в целях
улучшения функциональности и эстетики. Ортопедическая стоматология предлагает множество процедур, начиная с таких базовых процедур, как пломбы, коронки и отбеливание зубов, и до самых сложных, таких как протезирование при отсутствии большого количества зубов, лечение зубной эрозии и сложных нарушений функции челюсти
Стоматологиялық клиникада
тістердіпротездеудің түрлері